1 Buypass Payment Manager

Hva er Buypass Payment Manager? 

Buypass Payment Manager (også kjent som BPAdmin eller Buypass Admin) er et verktøy for betalingsbrukersteder som gir mulighet til å se alle innbetalinger og trekk av betalingsgebyrer samt gjøre tilbakebetalinger og overføringer.

Hvem bruker Buypass Payment Manager?

Buypass Payment Manager benyttes av bedrifter, organisasjoner, idrettslag og foreninger som har et organisasjonsnummer og som har signert en brukerstedsavtale med Buypass.


Snarveier: Hva lurer du på?

Jeg har spørsmål om hvordan man registrerer seg 

Jeg har spørsmål om hvordan man kommer i gang med Buypass Payment Manager

Jeg har spørsmål om innbetalinger

Se også vår FAQ


Bankkontonummer kontrolleres nå automatisk mot bankenes KAR-register.

Det er kun lov å registrere bankkontonummer som er registrert på virksomheten i bankenes register. Dette blir automatisk kontrollert ved registrering.

Dette betyr at man ikke lenger må vente noen dager før overføring til kontoen kan skje.