Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Column
width62%

Hva et betalingsoppdrag ?

Et betalingsoppdrag er den fakturaen / kravet som brukerstedet ditt sender ut til kunder / medlemmer når noe skal betales. I Buypass Payment Manager finner du betalingsoppdragene ved å velge "Fordringer" i menyen til venstre. Her kan du søke opp krav fra en bestemt periode, KID-nummer eller etter forfalls/fakturadato.

Et betalingsoppdrag ser i BPM ut som dette (når det ikke er betalt):

 • Overskrift med KID-nummer
 • Knapp til endringslogg og transaksjonssøk. (Så lenge det ikke er skjedd noen endringer eller transkasjoner på dette kravet, vil disse sidene være tomme.)
 • Header-område med sammendrag av kravet:
  • Beløp som er fakturert
  • Når kravet forfaller
  • Når fakturaen er opprettet / sendt
  • Beskrivelse av hva krevet gjelder
  • Hvem som står som mottaker av krave
  • Innbetalt beløp
  • Status (noen ganger en "ekstrastatus" i tillegg)
  • På hvilken måte kravet er betalt 
  • Hvem som har betalt kravet
   • Navn på betaler, hvis kravet er betalt med betalingskort
   • Kontonummer, hvis kravet er betalt i nettbank (faktura)
   • Ukjent, hvis vi ikke kan spore hvor betalingen kommer fra.
 • Detaljer med oversikt over varelinjer og hvor pengene er.
  • Varelinjer kan slettes. Hvis det er kun 1 varelinje, vil kravet bli annullert dersom man sletter varelinje.
  • Når kravet er betalt, kan man også refundere varelinjer enkeltvis (se under).
 • I tilfeller hvor innbetalt beløp er høyere enn kravet, vil det bli et restbeløp som må overføres til en annen konto før kravet kan godkjennes (manuell behandling)
 • Kommentarfeltet er til for å skrive tilleggsopplysninger dersom man har gjort en endring (obligatorisk). 
 • Hvis kravet er ubetalt, som det under, vil det være mulig å annullere kravet.

Mer om statuser

Du kan lese mer om statuser og informasjon om hva som er lov etc under "Statuser".

Column
width2%


Column
width26%Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3
Include Page
INCLIB:_right_navigation_styleINCLIB:_right_navigation_styleColumn
width10%


Section


INCLIB:_bottom_bar 

Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%
Include PageINCLIB:_navigation_buttons_styleINCLIB:_navigation_buttons_style Include PageINCLIB:doc_center_styleINCLIB:doc_center_style  Include PageINCLIB:_template_styleINCLIB:_template_style