Buypass Kundesupport


Kontakt kundeservice 

Dersom det oppstår situasjoner eller problemer som Operatøren trenger hjelp til å løse kan bistand innhentes ved å kontakte Buypass Kundeservice

Ved behov for hjelp og råd skal følgende prosedyre følges: 

  • 1. linje – forvaltes internt av virksomheten selv som kvalitetssikrer henvendelsen og videreformidler til 2 linje ved behov
  • 2. linje – utføres av Buypass Kundeservice. Yter brukerstøtte, oppfølging og teknisk support og videreformidler til 3.linje ved behov
  • 3. linje – utføres av andre roller i Buypass, men koordineres via Buypass Kundeservice. Yter teknisk support


(thumbs up) Alltid når du tar kontakt med Buypass Kundeservice husk å oppgi at dere er et BAS-brukersted – legg ved:

  • Skjermbilde av feilsituasjon
  • Logger - tracefiler kan sendes direkte fra Configuration Application - se eget punkt om logger lenger ned på siden 

Buypass Kundeservice kan kontaktes på epost eller telefon.


Unable to render {include} The included page could not be found.

Buypass Kundeservice 
Bruk KUNDESERVICE-knappen øverst i dette skjermbildet

eller

Ring kundeservice på 22 70 13 00

Mandag-fredag: 8-20
Lørdag
: 10-18 

 Innhold

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.