Buypass Access Solution Home

 

 

Nyhet

Buypass lanserte i 2021 Buypass ID-Nøkkel (basert på Fido2-teknologi) som en egen eID og tjeneste innenfor Buypass Access Solution- familien.

ID-nøkkel er en eID for sterk autentisering som er eID uten PKI (kvalifiserte sertifikater), mens vi i mange år har utstedt ID-er med Buypass kvalifiserte sertifikater via BAM-klienten.

Les mer her: https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/BFIS

 

 

Gjeldende versjoner - releasedatoer

15.02.2024: Ny BAM-versjon klar for utsending - se oversikt releasenotater: https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/BAS/pages/6193215

 

Vi håper at alle brukersteder med versjon 3.8.0 eller 3.8.1 oppgraderer til 3.8.2 - her er det mange funksjoner vi tror at dere vil sette pris på. Se detaljer i releasenotat for BAM v3.8.2_8159.
 

Buypass Access Solution inngår i Buypass Bedriftsløsning. Det er en løsning for effektiv og sikker tilgang til virksomhetens interne og eksterne tjenester som krever elektronisk ID for identifisering, signering og kryptering. Løsningen inkluderer eget administrasjonsgrensesnitt  for lokal utstedelse av smartkort med elektronisk ID på ulike sikkerhetsnivå, og kan inkludere fysisk adgangskontroll i samme kort.

 

Løsningen støtter bruk av bedriftens egne sertifikater for tilgang til nettverk og andre lokale tjenester, samt Buypass kvalifiserte sertifikater som blant annet brukes for meldingsutveksling og tilgang til en rekke offentlige tjenester – i ett og samme kort.


Buypass Access Solution består av følgende komponenter:  

  1. Buypass Access Manager - Local Registration Authority (LRA). Et  administrasjons-system for utstedelse og administrasjon av både lokale sertifikater fra lokal Microsoft CA og kvalifiserte sertifikater (PKI - nivå høyt) fra Buypass CA

  2. Buypass Smartkort - kort med chip som kan inneholde begge typer sertifikater i tillegg til fysiske egenskaper som magnetstripe og RFID

  3. Buypass Access Enterprice (NetID) - klientprogramvare for installasjon på den enkeltes PC eller på terminalserver. Programvaren sørger for kommunikasjon med programmer som skal ha tilgang til å benytte sertifikatene på smartkortet