Ordliste


 BegrepForkortelse Forklaring 
Active DirectoryAD

Katalogtjeneste som inneholder informasjon om bruker og gir tilganger og rettigheter

BEIDBEIDBenevnelse på en sertifikatapplikasjon som ligger i chipen på et Buypass smartkort. Sertifikatapplikasjonen kan inneholde alle typer sertifikater, både LC, EA og QC
Bruker
Person som er ansatt eller innleid i bedriften
BuypassBPBuypass AS – leverandør av Buypass Access Solution (BAS) - Bedriftsløsningen og kvalifiserte sertifikater til brukere (PKI)
Buypass systemerBPSFellesbenevnelse på alle systemer som utvikles og forvaltes av Buypass
Certificate AuthorityCASystem for utstedelse og vedlikehold av sertifikater
Certificate Revocation ListCRLOversikt over sperrede sertifikater
FolkeregisteretFREG

Skatteetatens register over alle personer som bor eller har vært bosatt i Norge - https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/

Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Her melder personer inn flytting, at de gifter seg eller dødsfall, endrer navn og bestiller attester

Distribuert LRA DLRA

Funksjonalitet i BAM-klient for fjernbehandling av sertifikater; registrering, utstedelse og vedlikehold. Det vil si behandling av sertifikater for brukere som befinner seg på lokasjoner utenfor sentralt ID-kontor

Dokumentregister

Register hvor dokumenter fra legitimasjonskontroll og operasjoner for utstedelse og vedlikehold av sertifikater lagres – kontrolldokumenter

Enrollment Agent sertifikatEASertifikat som kun benyttes internt i bedriften. Sertifikatet benyttes av RA-ADMIN og Operatører ved utstedelse og vedlikehold av brukernes sertifikater gjennom BAM-klienten

ID-kontor


Kontor/lokasjon hvor brukerne henvender seg for utstedelse og administrasjon av ID-kort/ansattkort med visuell identifikasjon og fysisk adgangskontroll i tillegg til sertifikater
ID-kort
Se smartkort
KontrolldokumentPDF

Signert dokument (pdf) som inneholder informasjon knyttet til gjennomført kontroll ved operasjoner for utstedelse og vedlikehold av sertifikater. Kontrolldokumentene lagres i dokumentregisteret

Kortleser

Periferutstyr til BAM PC hvor Operatører og brukere setter inn smartkortet sitt

Kvalifisert sertifikat

QC

Sertifikat som benyttes til identifisering og signering også utenfor bedriften. Sertifikatutsteder av kvalifiserte sertifikater er Buypass

Local Registration AuthorityLRA

Autorisasjon for lokal registrering, utstedelse og vedlikehold av sertifikater

Lokalt sertifikat

LC

Sertifikat som kun benyttes internt i bedriften. Sertifikatet benyttes til pålogging av PC-er og adgang til systemer

LRA klient

Applikasjon for behandling av sertifikater; registrering, utstedelse og vedlikehold – se Local Registration Authority (LRA)

LRA operatør

Person som sammen med RA-ADMIN er ansvarlig for behandling av sertifikater på ID-kontoret ved hjelp av BAM-klienten

LRA PC

PC som er en dedikert BAM-klient

Operatører

Fellesbenevnelse for RA-ADMIN'er og LRA operatører

PIN tastatur

PINPAD

Periferutstyr til BAM-PC hvor brukeren taster PIN

RA-ADMIN


Person som er ansvarlig for å opprette/avslutte LRA operatører, samt behandle sertifikater på lik linje med LRA operatører

Remote Server Administration Tools


MicroSofts administrasjonspakke

SignaturplateSIGNPAD

Periferutstyr til BAM PC hvor bruker kan skrive signaturen sin

SmartkortID-kort

Smartkort til brukere i bedriften. Kortet gir brukeren adgang til lokaler og tilgang til PC-er og systemer

Skanner

Periferutstyr til BAM PC hvor legitimasjon kan skannes inn

Tredjepart3.part

Person som er ansatt i bedriften og som kjenner/kan gå god for øvrige personer i bedriften ved legitimasjonskontroll

 

Unable to render {include} The included page could not be found.


Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.