Etablering av et BAS Brukersted

Her beskrives hva personell hos virksomheten, dvs. Kunden, Buypass Partner og Buypass må utføre i ulike faser av etableringen av et BAS Brukersted. Dette omfatter aktiviteter helt fra salgsfasen hvor en avtale om bruk av BAS-løsningen blir inngått til løsningen er tatt i bruk i virksomheten.

Her vil vi kun gi en oversikt, mens aktørene vil få tilgang til detaljer i form av sjekklister og avtalemaler når etablering er et faktum og iverksettes.Innhold Etablering av BAS Brukersted:Oppstart

Oppstartsmøte – etablere plan for implementering 
Lokal infrastruktur, lokal CA/AD
Ønsket funksjonalitet/bruksmønster smartkort
Ønsker funksjonalitet/bruksmønster sertifikater
Gjennomgang BAS-løsning og implementering
Gjennomgang nødvendige AvtalerAvtaler

Avtaler og bestillinger før oppsett BAS Brukersted 
Buypass Access Enterprice lisensavtale og pakkeoppsett
Bestille Buypass-kort for RA_ADMIN#1
Bestille smartkortImplementering

Avtaler inngått (eget punkt over) 
Rutiner, brukervilkår, informasjonsmateriell opprettes/utvides
Infrastruktur
Oppsett nettverk, brannmurer, proxyer, etc
Oppsett CA/AD/CRL – templater, sertifikatgr., tilganger, etc
Buypass Access rulles ut med smartkortlesere og drivere
Smartkort med eller uten adgangskontroll
BAM PC’erProduksjon

BAM installasjon
BAM konfigurering
Oppstart med RA_ADMIN#1
Opplæring RA-ADMIN og BAM Operatører

Relaterte lenker:Video med gjennomgang avtaledokumenter:

Elementer som må inngå i en implementeringsplan er beskrevet i egen side - se Elementer i en implementeringsplan.

Avtaler som skal inngås ved etablering av et BAS Brukersted er beskrevet i egen side - se BAS Brukersted - avtaler - her finnes både RA-avtalen og Abonnementsavtale for Brukerstedssertifikat.

Instruks for Operatører av BAM-klienten er beskrevet i egen side - se Instruks for Operatører

Informasjonsmateriell som skal forelegges den ansatte eller bruker som får kvalifiserte sertifikater utstedt av virksomheten er beskrevet i egen side - se Informasjon til ansatte om eID, ID-kort og kortvett.