Tekniske guiderDokumentasjon for implementering

Dette er dokumentasjon for deg som har ansvar for det tekniske ved implementering og oppdateringer.

 

Her finner du ...

Teknisk dokumentasjon og veiledninger for personell som skal ha ansvar for, og være utøvende aktør, ved installasjon og vedlikehold av produktelementene i Buypass Access Solution.

Generelt omfatter dette:

  • Buypass Access Manager - BAM-klienten

  • Configuration Application for konfigurering av klienten

  • Brukerstedssertifikater for kryptert kommunikasjon mellom klient og Buypass

  • MS PKI - servere

  • MS CA for tilpasning av templates for bruk i Buypass Access Manager

  • MS AD for tilpasning av sertifikatgrupper og feltmapping for bruk i Buypass Access Manager  

Innhold