Brukerguide og retningslinjer for BAM

Her finner du

Veiledning og gjeldende retningslinjer for Operatører som skal bruke Buypass Access Solution i sitt daglige arbeid med utstedelse og administrasjon av Buypass kvalifiserte sertifikater. Her gis detaljert beskrivelse i bruk av Buypass Access Manager klienten (BAM).

Operatører omfatter brukergruppene:

  • RA-ADMIN som har signert på RA-avtalen og har et spesielt ansvar for utstedelse av kort og sertifikater

  • Operatør som kan operere Buypass Access Manager - BAM-klienten på lik linje med en RA-ADMIN, men vil ha tilgang til færre funksjoner

Innhold Brukerguide og retningslinjer: