Buypass Smartkortstøtte


Buypass har utviklet en egen løsning som vil ersatte Java Plugin - "Buypass Javafri løsning". Denne er klargjort for nedlasting og bruk ved identifisering og signering hos våre Brukersteder i Buypass Nett.


Buypass har i mange år benyttet Java applet teknologien for å kommunisere med fysiske smartkort fra en nettleser. Løsningen benyttes av både profesjonelle kunder (bedrifter og offentlige foretak), og privatpersoner for autentisering via Buypass overfor et av Buypass' brukersteder.

Flere leverandører, som Google (Chrome) og Opera fjernet pr september 2015 støtten for Java applets og andre komponenter som kjøres i nettleserne via såkallt plug-in arkitektur. Mozilla (Firefox) har fulgt denne strategien. Det er noe usikkert hva Microsoft gjør med kommende versjoner av Internet Explorer, men nyeste versjon av Edge benytter Chromium.

Java har hatt en negativ utvikling i forhold til brukeropplevelse i nettlesere, og en frekvent oppdatering av Java har gjort det vanskelig for enkelte kunder å følge med på alle nye versjoner som må installeres. Det er også sådd tvil om sikkerheten i Java, noe som har ført til stadig innstramming og varsling i nettleserne som også bidrar til å redusere brukeropplevelsen.
Siste nytt 

Buypass Javafri brukes i hovesak hos alle Buypass Brukersteder (siden April 2015).


Java plugins
støttes fortsatt av eldre versjoner av IE, men MicroSoft har selv sluttet å supportere endel av de eldste versjonen.

Java plugins blir ikke videreutviklet av Buypass, men ligger fortsatt i vår portefølje (publisert her 2020-04-02).
(warning) Java plugins støtter ikke signering med SHA-256 hashalgoritme, da må Buypass Javafri benyttes. 


Fra Chrome versjon 45 (september 2015) er Java plugins er ikke lenger tilgjengelig - les mer her

Fra Firefox versjon 54 (våren 2017) støttes ikke tredjeparts programvare uten visse modifiseringer - les mer her


Gjeldende versjon

Buypass Javafri v1.3.9_Win - releaset 21.11.19 - les mer her

Buypass Javafri v1.3.2_Mac - releaset 07.10.19 - les mer her

Neste planlagte release:

Vi releaser ved behov

 Innhold
Buypass AS       t:  22 70 13 00       www.buypass.no