Buypass Smartkortstøtte Home

 

 

Nytt

Google kommer med endringer i Chrome og Chromium som har konsekvenser for bruk av Buypass smartkort i online tjenester. Vi har gjort oppgraderinger i Buypass Javafri. Les mer.

Ifølge Google skjer dette i versjon Canary 102 den 24.05.22. Planlagte releaser av Microsoft Edge ligger et par dager etter Chrome. For å være i forkant vil Buypass smartkortkunder fra og med 02.05.22 dermed bli tvunget til å oppgradere Buypass Javafri-versjonen for å støtte ny funksjonalitet i Chrome/Chromium.

 

 

 

Buypass har utviklet en egen løsning som vil ersatte Java Plugin - "Buypass Javafri løsning". Denne er klargjort for nedlasting og bruk ved identifisering og signering hos våre Brukersteder i Buypass Nett.

 

Buypass har i mange år benyttet Java applet teknologien for å kommunisere med fysiske smartkort fra en nettleser. Løsningen benyttes av både profesjonelle kunder (bedrifter og offentlige foretak), og privatpersoner for autentisering via Buypass overfor et av Buypass' brukersteder.

Flere leverandører, som Google (Chrome) og Opera fjernet pr september 2015 støtten for Java applets og andre komponenter som kjøres i nettleserne via såkallt plug-in arkitektur. Mozilla (Firefox) har fulgt denne strategien. Microsoft faser ut Internet Explorer som fortsatt kan bruke Java applets, men Edge som har overtatt for IE benytter Chromium.

 

Gjeldende versjoner

Buypass Javafri v1.4.1_Win - releaset 04.03.22 - les mer her

Buypass Javafri v1.5.2_Mac - releaset 04.03.22 - les mer her

 

Releaser og oppgraderinger - oversikt.

Vi releaser ved behov.