Releaser og oppgraderingerReleaser

 • 21.04.15: 0.98_Win - betaversjon med funksjoner for autentisering og signering i en Javafri løsning
 • 04.05.15: 0.99_Win - betaversjon med funksjoner for autentisering og signering i en Javafri løsning - dual branding med egne versjoner for Buypass og Norsk Tipping
 • 19.05.15: 1.0.0_Win - versjon med oppdateringer i installasjonsprogrammet
 • 18.06.15: 1.1.0_Win - versjon med oppdatering knyttet til virusadvarsel - installasjonsprogram kontrollert i Virustotal *)
 • 14.09.15: 1.2.0_Win - versjon med støtte for bruk av terminalserver
 • 17.09.15: 1.2.3_Mac - versjon med støtte for MAC
 • 10.10.16: 1.3.1_Win - versjon med støtte for docDelete og disconnectCard - les mer her
 • 17.11.16: 1.3.2_Win - versjon med fix - les mer her
 • 17.11.16: 1.3.0_Mac - versjon med støtte for MAC hvor docDelete og disconnectCard er inkludert
 • 12.05.17: 1.3.4_Win - versjon med fix - les mer her
 • 27.11.17: 1.3.5_Win - versjon med støtte for flere TLS-protokoller i transport av dokumenter for visning ifbm signering - les mer her
 • 19.09.18: 1.3.7_Win - versjon med fix - les mer her
 • 05.02.19: 1.3.8_Win - versjon hvor navn på applikasjon og katalog er endret - les mer her 
 • 07.10.19: 1.3.2_Mac - versjon med support for Mac OS 10.14 - les mer her
 • 21.11.19: 1.3.9_Win - versjon med support for flere typer kortlesere og 2048 bits nøkler - les mer her
 • 28.02.22: 1.4.0_Win - versjon med tilpasninger for Chrome og Firefox - les mer her
 • 28.02.22: 1.5.1_Mac - versjon med tilpasninger for Chrome og Firefox - les mer her
 • 04.03.22: 1.4.1_Win - versjon med tilpasninger for Chrome og Firefox - les mer her
 • 04.03.22: 1.5.2_Mac - versjon med tilpasninger for Chrome og Firefox - les mer her


*) Virustotal.com er en tjeneste som skanner programvare med 57 ulike antivirusprogrammer.


Planlagte releaser

Ingen ny versjon planlagt. Vi releaser ved behov.

Oppgraderinger

Nødvendige oppdateringer av programvaren foretas ved at vår sentral ID-tjeneste sjekker hvilken versjon brukeren benytter av Buypass Javafri løsning, og om versjonen er "for gammel" blir bruker bedt om å oppgradere til ny versjon. Det betyr at brukerne våre kan benytte ulike versjoner som alle fungerer, men at det er Buypass som vurderer og bestemmer om brukerne av et Brukersted må oppgradere basert på funksjonalitet, sikkerhetsrisiko, rettede feil, etc.