Brukerstedskonfigurering


Støtte for Smartkortstøtte - Smart Card Proxy


Konfigurere pr. brukersted
 • Kun Java
 • Kun Javafri løsning - Buypass Javafri Smartkortstøtte (SCProxy)
 • Kombinasjon, hvor valg styres av brukerens nettlesertype


Konfigurering avtales mellom Brukersted og Buypass 


Detaljert beskrivelse av konfigurering

 • Disabled – støtter kun Java
 • Enabled – støtter kun SCProxy
 • Fallback – støtter en kombinasjon av Java og SCProxy
  • Vi spør først om SCProxy installert, om så blir denne brukt
  • Om ikke sjekker vi om nettleseren tillater Java - parameteret "Enable Java content in the browser" satt i Security-tab i Java Control Panel 
   • Svarer den ”nei” så går vi rett på SCProxy
   • Svarer den ”ja”, så prøver vi å laste Java
  • Hvis vi allikevel ikke klarer å se at Java er lastet etter 4 sekunder går vi på SCProxy i stedet
   • Dette kan typisk skje hvis Java ER installert, men at nettleseren blokkerer Java og spør om man vil kjøre Java
   • Hvor lenge vi venter (default 4 sekunder) kan justeres, mren dette er per nå en global konfigurasjon (gjelder ALLE Brukersteder)


UserAgent og SCProxy

Før vi i det hele tatt prøver å bruke SCproxy, enten den er enabled eller fallback, så sjekker vi først UserAgent-strengen fra nettleseren for å se om den er kompatibel med SCProxy.
Default: smartcard.javascript.enable_useragent=Windows

Dvs. at kun nettlesere som sender ”Windows” som en del av UserAgent-strengen vil få SCProxy. De andre vil få den gamle Java-applet’en.

Når den sjekken er gjort så sjekker vi UserAgent-strengen mot en ”blacklist”.
Default: smartcard.javascript.disable_useragent=Linux|Mac OS X  (NB! Støtte for MAC kommer september 2015)

Får vi treff der, så går vi også rett på Java uansett.

Her kan vi legge inn strenger som matcher med nettlesere som ikke er kompatible, for eksempel gamle IE-versjoner, og de vil da gå rett på Java selv om de inneholder ”Windows”.


«Force on each»
Når SCProxy er satt til fallback så kan man også si at for hver n’te bruker som har støtte for Java allikevel skal gå rett på SCProxy.

Local Storage og SCProxy
I det øyeblikket en bruker som har fått lastet SCProxy og har tastet PIN og fullført kortoperasjonen mot SCProxy, vet vi at SCProxy fungerer for brukeren.

Det settes en markør i «Local Storage» i nettleseren som forteller at brukeren i denne nettleseren har gjort en vellykket smartkortoperasjon med SCProxy minst en gang. Når brukeren senere kommer tilbake sendes han/hun rett til SCProxy-identifisering i stedet for å sjekke om nettleseren støtter Java.

Denne ”markøren” forsvinner dersom brukeren sletter nettleserdataene sine.

Innhold: