Installasjon Terminalserver

Installasjon av Buypass Javafri på Terminalserver

Terminalserver- og desktop-versjonen av Javafri løsning for Windows er inneholdt i samme installasjonsprogram. Installasjonspakken kan distribueres som

  • Kjørbar (.exe) fil. Denne inneholder og installerer .NET Framework 4.0 dersom det behøves.
  • Windows Installer (.msi) pakke. Denne inneholder ikke .NET Framework 4.0, som dermed må være installert på forhånd.

 

Installasjonsprogrammet avgjør selv om det er desktop- eller terminalserverversjonen som skal installeres. Avgjørelsen er basert på MSI-property MsiNTProductType; terminalserverversjonen installeres dersom

                MsiNTProductType > 1

 

For terminalserverversjonen installeres en Windows Service («SCGateKeeeper») som setter opp en enkel http server på

                https://127.0.0.1:31505/scard

 

Servicens oppgave er å dele ut ledige portnumre til kjørende smartkort-proxy instanser (én pr innlogget bruker). Den startes ved installasjon og konfigureres med autostart.

 

Alle komponenter som inngår i installasjonen legges i

                %ProgramFiles(x86)%\Buypass\Javafri løsning

 

Konfigurasjon

Konfigurasjonsfil for SCGatekeeper service er

                %ProgramFiles(x86)%\Buypass\Javafri løsning\Buypass.SCProxy.Service.exe.config

 

Følgende parametere i konfigurasjonsfilen kan endres:

Navn

Verdi

Standardverdi

Beskrivelse

proxyVerify

none

directory

SCGatekeeper service autentiserer ikke brukerspesifikke proxy-prosesser før de tildeles et portnummer

directory

SCGatekeeper autentiserer proxy-prosesser ved å kontrollere at den kjørbare fila ligger i samme katalog som SCGatekeeper service

signature

SCGatekeeper gjør en full verifisering av signatur på proxy-prosessens kjørbare fil, og kontrollerer at signeringssertifikatet er utstedt til navnet som er angitt i issuerName

proxyStartPort

<portnummer>

31507

Laveste portnummer som kan tildeles en proxy

numberOfPorts

<antall>

93

Antall porter som kan tilordnes fortløpende fra proxyStartPort

 

(warning) Verdiene av andre parametere må ikke endres!

 

Tips ved installasjon

SCProxy starter før GateKeeper Servicen er kommet ordentlig i gang, og det kan derfor være at du som installerer ikke får registrert deg og får tildelt portnummer dersom du prøver direkte - tips er å vente litt eller logge inn og ut.

 

Avinstallering

Dersom du av en eller årsak ønsker å reparere eller avinstallere Javafri løsning kan du gå til Control Panel og starte funksjonen Avinstaller eller endre program

 

Dobbeltklikk på Javafri løsning

Trykk på Avinstallere.

Når avinstallasjonen er ferdig trykk på Lukk.

 


Innhold denne siden:


Steg for steg installasjoner:  

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.