4.1 Brukerstedsinformasjon


Denne siden viser informasjon om brukerstedet man er logget inn på. Ved å trykke på knappen "Oppdater opplysningene" så henter Buypass Payment Manager oppdaterte opplysninger om brukerstedet fra Brønnøysundsregisteret.

Fra denne siden kan man også laste ned PDF dokumenter på henholdsvis den signerte brukerstedavtalen og gjeldende avtalevilkår. Bildet under viser hvordan et godkjent brukersted ser ut i Buypass Payment Manger.


Derimot et ikke godkjent brukersted vil få en advarsel om statusen på avtalen samt opplysninger om hvordan man burde gå frem for å få brukerstedet godkjent.

Knappen "Oppdater opplysningene" henter gjeldende adresse fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og oppdaterer denne.

Innhold  

Unable to render {include} The included page could not be found.

Unable to render {include} The included page could not be found.

 

Unable to render {include} The included page could not be found.
Unable to render {include} The included page could not be found.
 
Unable to render {include} The included page could not be found.